Úřední deska
Svolání zasedání zastupitelstva obce
Nařízení Statní veterinární správy

Krajská veterinární správa SVS pro Kraj Vysočina ukončuje mimořádné veterinární opatření ke zdolání nebezpečné nákazy - ptačí chřipky.


Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Revize katastru nemovitostí k.ú. Kovářová a Lískovec u Nedvědice
Vyhlášení záměru prodeje
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství ČR touto vyhláškou stanovuje povinnosti vlastníků lesa v souvislosti s přemnožením podkorního hmyzu lesních porostů - lýkožroutů (kůrovců).


Ministerstvo zemědělství ČR: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tímto opatřením se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydáním tohoto opatření obecné povahy mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.


Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn