Úřední deska
Krajský úřad Kraje Vysočina oznamuje opakované veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhlášení záměru prodeje nemovité věci
Kalkulace cen vodného za kalendářní rok 2019
Revize katastru nemovitostí k.ú. Kovářová a Lískovec u Nedvědice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství ČR touto vyhláškou stanovuje povinnosti vlastníků lesa v souvislosti s přemnožením podkorního hmyzu lesních porostů - lýkožroutů (kůrovců).


DSO Mikroregion Bystřicko - oznámení o zveřejnění dokumentů
Ministerstvo zemědělství ČR: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tímto opatřením se mění a doplňuje opatření obecné povahy ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy ze dne 30.8.2019.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydáním tohoto opatření obecné povahy mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.


DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn