Úřední deska
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství ČR - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství ČR - opatření obecné povahy
DSO Mikroregion Bystřicko - povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko za účetní rok 2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn