Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydáním tohoto opatření obecné povahy mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019.


Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství ČR touto vyhláškou stanovuje povinnosti vlastníků lesa v souvislosti s přemnožením podkorního hmyzu lesních porostů - lýkožroutů (kůrovců).


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko
Úřední deska - archiv změn