Úřední deska
Rozpočtové provizorium na rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023
Nařízení Státní veterinární správy o ukončení mimořádných veterinárních opatření
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi
Výsledky prezidentských voleb I. kolo 2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky II. kolo
Místní knihovna Ujčov - krátký dotazník

https://www.survio.com/survey/d/K4E6G9X9P5D4S3B5N


Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Drive-in volební stanoviště
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volba prezidenta České republiky
Hospodaření Mikroregionu Bystřicko pro rok 2023
Svolání zastupitelstva obce
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 až 2026
Závěrečný účet obce za rok 2021
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko za účetní období roku 2021
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn