Úřední deska
Závěrečný účet obce za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023
Svolání zastupitelstva obce 31. 5. 2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Záměr prodeje části pozemku 264/3 v k.ú. Dolní Čepí
Záměr prodeje části pozemku 264/1 v k.ú. Dolní Čepí
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Veřejná vyhláška- hromadný předpisný seznam
Povinné zveřejnění dle zákona č. 250 (hospodaření MB 2023)
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“)
Veřejná vyhláška - o vydání změny č.3 Územního plánu Ujčov
Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové provizorium na rok 2023
Návrh rozpočtu na rok 2023
Svolání zastupitelstva obce 25. 4. 2023
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Hospodaření Mikroregionu Bystřicko pro rok 2023
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 až 2026
Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2024 - 2026
Závěrečný účet obce za rok 2021
Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko za účetní období roku 2021
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn