Úřední deska
Veřejná vyhláška

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Ujčov.


Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství ČR - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství ČR - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství touto vyhláškou stanovuje povinnosti vlastníků lesa v souvislosti s kůrovcovou kalamitou


Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko za účetní rok 2020
DSO Mikroregion Bystřicko - oznámení o zveřejnění dokumentů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn