Úřední deska
Závěrečný účet obce za rok 2022
Oznámení o konání Valné hromady Honebního společenstva Ujčov
Veřejná vyhláška, Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 4 ÚP Bystřice n.P.
Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
Obecně závazná vyhláška obce Ujčov č. 4/2023 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Ujčov č. 3/2023 o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška obce Ujčov č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Ujčov č. 1/2023 o místním poplatku ze psů
Schválený rozpočet na rok 2024
Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2024
Návrh rozpočtu obce na rok 2024
Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023
Eg.d člen skupiny EON - UPOZORNĚNÍ
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023
Osvědčení o úspoře emisí - Ujčov 2022
Schválené rozpočtové opatření č.5/2023
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2022
Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
Schválené rozpočtové opatření č.3/2023
Povinné zveřejnění dle zákona č. 250 (hospodaření MB 2023)
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023
Veřejná vyhláška - o vydání změny č.3 Územního plánu Ujčov
Schválené rozpočtové opatření č.1/2023
Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové provizorium na rok 2023
Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště obce Ujčov
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Návrh Rozpočtu Mikroregionu Bystřicko na rok 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Místní poplatky obce Ujčov 2023, dle OZV
Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 až 2026
Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2024 - 2026
Závěrečný účet obce za rok 2021
DSO Mikroregion Pernštejn - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výzva občanům od ÚZSVM
Úřední deska - archiv změn