Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Příroda a památky v obci

Ujčovské vodopády

Na západ od malebné vesnice Ujčov, která se rozkládá v údolí řeky Svratky, najdete potok s fascinujícími Ujčovskými vodopády. Tato malebná vodní kaskáda začíná na místě, kde potok sbírá svůj menší přítok, přibližně ve výšce 420 metrů nad mořem.

Pod soutokem se v skalní soutěsce nachází dva metry vysoký vodopád. Zhruba 50 metrů níže je další vodopád, který je vysoký 1,6 metru. Potok poté pokračuje svým skalnatým korytem, kde vytváří nádherný systém kaskád a vodopádů. Asi 150 metrů před prvními domky v Ujčově potok padá přes nejvýraznější skalní stěnu v korytu, vytvářející impozantní vodopád. Oba stupně jsou přibližně stejně vysoké, a dohromady tvoří vodopád o výšce 9 metrů.

Vyhlídkové místo Babylon

Chcete zapomenout na všední starosti, být v krásné přírodě a načerpat novou energii? Tak přesně tohle vyhlídkové místo je pro vás to pravé  – Babylon u Kovářové (626 m n.m.).
Výhled do okolí zaujme opravdu každého.

Kapličky v obci

Kaple sv. Františka z Assisi v Ujčově

Kaple sv. Benedikta v Lískovci

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Kovářové

Kostel sv. Václava na Dolním Čepí

(státní kulturní památka)

Je to jeden z mála kostelů, který ve své historii prodělal jen nepatrné stavební úpravy. Nachází se na terase pod svahem vysokého kopce v malé vísce Dolní Čepí, poblíž hradu Pernštejn.

Kostel je pod omítkou kamenný, hlavními znaky jsou obdélníkové půdorysy a masivní zdi, strop je rovný dřevěný, portálek je umístěn v jižní zdi lodi.

Oltář v kostele byl zřejmě zbudován v r. 1717. Horní obraz na oltáři představuje sv. Václava, jemuž je kostelík zasvěcen, dolní obraz je kopie známé Černé Madony.

Na levé straně lodi pak může návštěvník zhlédnout obraz Největší trojice.

V cihlové podlaze vpravo před lavicemi je zapuštěn renesanční náhrobek, na němž je napsáno „zde odpočívá slovutný muž Karel Humpolík“. Kostelík míval i faru, kde žil duchovní správce, který se uvádí jako farář „in Czupce“ (v Čepí).

Podle některých historiků byl kostelík vystavěn v 15. století. Některé arch. prvky stavby kostelíku a jiné okolnosti však nasvědčují tomu, že čepský kostelík byl patně postaven dříve – v první polovině 13. století.

Pomník II. světové války

(státní kulturní památka)

Jednou z významných kapitol dějin zdejšího kraje bylo období okupace v r. 1944-1945. Rozvíjela se zde bojová činnost partyzánských skupin Jermak, Kozina a Záře. 

Sídlem partyzánského štábu byla osada Horní Čepí. Obyvatelstvo našeho kraje pomáhalo těmto skupinám nejrůznějšími způsoby.

Na trvalou paměť partyzánských útvarů, byl mezi Horním a Dolním Čepí v roce 1975 vybudován pomník. Osada Horní Čepí také dostala čestný titul Partyzánská obec.

Každoročně se zde v květnových dnech konají vzpomínkový shromáždění.

Toulavá kamera

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/223562221500019/