Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Ceníky služeb

Ceník pronájmů obecních prostor

KD Ujčov

Kategorie nájemcůÚčel nájmuCelé prostory                         cena bez DPHČást prostorů cena bez DPH
Zájmové organizace se sídlem na území obce komerční účel2000,- / den
Fyzické osoby s TP na území obcespolečenské, sportovní a kulturní akce nekomerčního charakteru2000,- / den
Jubilanti (50 a více roků s TP na území obce)     oslava narozenin1200,-  / den
Fyzické a právnické osoby komerční účel5000,-  / den
Fyzické a právnické osobyspolečenské, sportovní a kulturní akce nekomerčního charakteru3500,-  / den
Fyzické a právnické osoby s TP nebo sídlem mimo území obcesportovní nebo společenský charakter, nájem do 3hod./den150,-/hodina

KD Dolní Čepí

Zájmové organizace se sídlem na území obce komerční účel1000,- / den500,- / den
Fyzické osoby s TP na území obcespolečenské, sportovní a kulturní akce nekomerčního charakteru1000,- / den500,- / den
Fyzické a právnické osoby1500,- / den
Jubilanti (50 a více roků s TP na území obce)       oslava narozenin750,-/ den500,- / den

KD Lískovec

Zájmové organizace se sídlem na území obce komerční účel600,- / den300,- / den
Fyzické osoby s TP na území obcespolečenské, sportovní a kulturní akce nekomerčního charakteru600,- / den
Fyzické a právnické osoby1000,- / den
Jubilanti (50 a více roků s TP na území obce)       oslava narozenin500,- / den300,- / den

Zasedací místnost OÚ

všichni nájemci750,- / den

Ceník prodeje dřeva obec Ujčov

Samovýroba

Cena palivového dřeva ze samovýroby v obecních lesích ve výši 150 Kč bez DPH za prostorový metr rovnaný (182 Kč s DPH).

Štípané palivové dřevo

Cena štípaného palivového dřeva ve výši 950 Kč bez DPH za prostorový metr sypaný (1150 Kč s DPH). V délkách 25, 33 a 50 cm.

Řezivo

Desky, fošny do 4 m délky                            6900 Kč/m3 bez DPH, 8349 Kč/m3 s DPH

Trámy do 5 m (včetně) délky                        7900 Kč/m3 bez DPH, 9559 Kč/m3 s DPH

Trámy nad 6 m délky                                    8500 Kč/m3 bez DPH, 10285 Kč/m3 s DPH

Latě 6×4 cm                                                   19 Kč/bm bez DPH, 23 Kč/m3 s DPH

Odkorky                                                        500 Kč/prmr bez DPH, 605 Kč s DPH

Doprava                                                         10 Kč/km bez DPH, 12 Kč/km s DPH

Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu a místostarostu v odůvodnitelných případech individuálně přistoupit k určení výše ceny konkrétnímu zákazníkovi.

Tento ceník vstupuje v platnost dne 1. 1. 2024

Schválilo zastupitelstvo obce Ujčov na svém zasedání dne 15. 12. 2023.

Ceník nájmu hrobových míst

CENÍK NÁJMU A SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM HROBOVÝCH MÍST PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE UJČOV

platný od 1. 1. 2024

Cena za nájem hrobového místa je tvořena nájmem pozemku a ze služeb s nájmem spojených a je vždy předmětem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je splatná jednorázově předem u hrobů na dobu 18 let.

  1. CENA ZA NÁJEM Z POZEMKU – HROBOVÉHO MÍSTA NA POHŘEBIŠTI

Tato cena je regulována Výměrem ministerstva financí ČR č.1/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemku pro hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel činí 24,-Kč/m2/rok.

Nájemné za hrobové místo činí: 10,- Kč/m2/rok

  • CENA SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁJMEM HROBOVÉHO MÍSTA NA POHŘEBIŠTI

Cena služeb zahrnuje část nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště (zejména likvidace odpadů, zajištění vody, úklid spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch, likvidace nežádoucí vegetace, zimní údržba hlavního chodníku, opravy a údržba vybavení pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence).

Cena služeb s nájmem spojených činí: 5,- Kč/m2/rok

Celková cena poplatku za pronájem hrobového místa je 15 Kč/m2/rok

Vysvětlivky:

  • Hrobovým místem se rozumí místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu.
  • Výměra míst se zaokrouhluje na 0,1 m2 (do 0,049 dolů, od 0,05 nahoru).
  • Doba nájmu míst pro uložení rakví s lidskými pozůstatky nemůže být menší jak doba tlecí.
  • Do plochy nájmu se nezapočítávají uličky mezi hrobovými místy, které slouží i pro ostatní

               veřejnost.

  • Uvedené ceny jsou stanoveny dle podmínek k provozování veřejného pohřebiště obce Ujčov v místní části Dolní Čepí, Řádu veřejného pohřebiště a platného zákona.

Ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Ujčov na zasedání dne 26. 9. 2023 usnesením č. 7/2023.