Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Publicita podpořených projektů

Nová autobusová čekárna v Ujčově – Kasanech

Nová čekárna byla vystavěna na autobusové zastávce Ujčov – Kasany. Její výstavba byla finančně podpořena ze strany Kraje Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny, grantového programu Bezpečná silnice 2016.

Oprava místní komunikace v k.ú. Kovářová

Na komunikaci v místní části Kovářová ve směru do Věchnova byly v roce 2021 provedeny opravy výtluků a částí krajnic komunikace. Projekt byl realizován za podpory Kraje Vysočina prostřednictvím dotace z Fondu Vysočiny, programu Obnova venkova Vysočiny 2021.

Nová autobusová čekárna na zastávce Ujčov

Objekt čekárny byl postaven za finanční podpory Kraje Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny, programu Bezpečná silnice 2020.

Nová čekárna na autobusové zastávce Ujčov – Jednota

V průběhu II. pololetí roku 2019 byl na uvedené zastávce u silnice č. II/387 vystavěn nový objekt čekárny.
Realizace stavby byla finančně podpořena ze strany Kraje Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny, grantového programu Bezpečná silnice 2019.