Pokračování oprav OÚ a KD v Ujčově

Jak již bylo zmíněno v minulém článku, na opravách vnitřních prostor se podílejí dobrovolníci z naší obce. 1. květen 2014 byl dnem, kdy se konala jedna z mnoha brigád.

Do fotogalerie byly přidány nové fotgrafie z této dobrovolné brigády.