Pietní shromáždění v Dolním Čepí

I v roce 2017 se v naší obci připomínalo 72. výročí od konce II. světové války. Konkrétně v pátek 5. května se občané okolních vesnic sešli u památníku partyzánských skupin mezi obcemi Horní Čepí a Dolní Čepí.

     Slavnostní program pietního shromáždění byl zahájen kladením věnců a kytic. Po úvodním slově starosty obce Ujčov a po přivítání významných hostů následovalo vystoupení folklórního souboru Borověnka působícího při MŠ a ZŠ Štěpánov nad Svratkou. Hudební doprovod a závěřečný krátký koncert zajistila Bystřická kapela.

     Poděkování patří všem zúčastněním a organizátorům za zajištění akce. Fotografie naleznete zde.