Pietní shromáždění v Dolním Čepí

Také v roce 2016, přesněji v pátek 6. května, se sešli občané okolních vesnic u památníku partyzánských skupin Jermak, Jan Kozina a Zarevo v Dolním Čepí, aby si připomněli 71.výročí od konce II. světové války. Právě 8. květen je dnem státního svátku České republiky, který je připomínán jako Den osvobození od fašismu či jako Den vítězství.

     Pietního shromáždění se účastnili členové ČSBS a ČsOL, také místní rodák, občan a přímý účastník partyzánského odboje pan Antonín Pavelka, kronikář městyse Nedvědice pan doktor Šmíd a také pan senátor Ing. František Bradáč, pan Ing. Karel Pačíska, dále také starosta obce Skorotice a starosta obce Ujčov.

     Součástí slavnostního programu bylo kladení věnců a kytic, zdravice hostů a slavnostní projevy. Vystoupil také folklórní soubor Borověnka a na závěr k poslechu zahrála Bystřická kapela.

     Poděkování patří všem zúčastněným a organizátorům za zajištění této akce.

     Fotografie naleznete zde.

Článek zveřejněný v měsíčním zpravodaji Novinky.

V pátek 6. května t. r. se u památníku partyzánských skupin Jermak, Jan Kozina a Záře v Dolním Čepí sešlo několik desítek občanů, aby si připomněli výročí konce II. světové války, od které uplynulo  71 roků.

     Pietního aktu kladení věnců a následné několik desítek minut trvající oficiální části se mimo jiné zúčastnili senátor František Bradáč, starosta města Bystřice nad Pern. Karel Pačíska, starosta sousední obce Skorotice pan Petr Bílek, zástupci OV ČSBS okr. Brno - venkov, Dr. Jiří Šmíd, který přednesl hlavní proslov, člen ČSBS a přímý účastník místního partyzánského odboje Antonín Pavelka.

     S kulturním vystoupením do programu přispěl národopisný soubor Borověnka, který pod vedením paní učitelky Bohumily Blechové působí při MŠ a ZŠ Štěpánov nad Svr.

     Hudební doprovod akce a následný krátký koncert zajistila Bystřická kapela.

     Jménem zastupitelstva obce i jménem svým děkuji hostům a ostatním přítomným za účast, štěpánovským školákům a členům Bystřické kapely za kulturní zpestření programu a členům místního SDH za provoz stánku s občerstvením a za vytvoření technického zázemí.

Vladislav Mitáš