Hody v Ujčově

Opět po roce nadešel podzimní čas a s ním slavení hodů v naší obci. Pro rok 2015 třetí říjnová neděle připadla na 18. října.

     S oslavami se započalo již v pátek, kdy se v kulturním domě v Ujčově konala předhodová zábava. I letos se o hudební program postarala kapela Arzenal.

     Sobota je v duchu příprav. Pánská část naší obce má na starost stavění máje, slečny stárkové se zase postaraly o její ozdobení. Následně je nutné přes noc máj hlídat, aby nebyla poničena, či dokonce pokácena občany okolních vesnic.

     V hodovou neděli ráno se všichni stárci a stárkové v krojích, kapela Bobrůvanka a soudní tribunál sešli v kulturním domě. O půl 10 se v krojovaném průvodu vydali po obci, aby obešli každý dům s pozváním pod máj. Zde se soudil beran za prohřešky spáchané místními občany. Panem pardonem byl osvobozen a hodová veselice se tedy přesunula do kulturního domu.

Poděkování patří především členům sboru dobrovolných hasičů za organizaci a také všem, kteří se podíleli na přípravách.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.