Hody v Ujčově

Třetí říjnový víkend se nese ve znamení oslav tradičních hodů v Ujčově. Vše začalo v pátek v kulturním domě, kde se konala předhodová zábava. Letos se o hudební program postarala kapela Arzenal.

    Sobota byla ve znamení příprav. Již od rána se chystala a zdobila máj, aby mohla být kolem poledne tradičním způsobem postavena. Poté měli stárci za úkol ji hlídat před ataky omladiny okolních vesnic, což se jim podařilo.

    Hodová neděle začala v kulturním domě, kde se sešla stárkovská chasa v krojích a muzikanti. Jako každý rok, tak i letos stárky doprovázela kapela Bobrůvanka. Obešli každý dům ve vesnici s pozváním pod máj. Zde se soudil beran za všechna známá provinění místních. Byl naštěstí osvobozen pardonem, a proto se hodová veselice přesunula do kulturního domu, kde pokračovala do večerních hodin.

    Poděkování patří členům sboru dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na přípravě a organizaci.

    Fotografie si můžete prohlédnout zde.