Hody v Lískovci

V pořadí poslední hody roku 2016 konané v našich obcích mohli místní občané a hodoví hosté prožít v Lískovci čtvrtý říjnový víkend. Hodová neděle připadla na 23. října.

     I v Lískovci veškeré přípravy začaly v pátek, kdy pánská část stárkovské chasy se vydala do lesa na chvojky a následně připravila kulturní dům na následující předhodovou zábavu. Zde se o hudební program postarala skupina VOLT.

     Sobota se nesla v duchu příprav, kdy v dopoledních hodinách se stavěla máj stále ještě tradičním způsobem bez pomoci moderní techniky. Proto bylo nutné ji přes noc uhlídat před případnými útoky občanů z okolních vesnic.

     Hodová neděle začala již dopoledne, kdy se v kulturním domě sešla pánská část stárkovské chasy s Podhoráckou muzikou. Následně odjeli do Kovářové, kde obcházeli místní občany s pozváním pod máj. Po obědě se k stárkům připojila i děvčata a společně i s Podhoráckou muzikou obcházeli Lískovec také s pozváním pod máj. Zde byl souzen beran za prohřešky spáchané místními občany. Pan pardon však pro berana přivezl milost a hodová veselice se přesunula do kulturního domu. Stárkovská chasa poprvé v letošním roce zde zatancovala část Moravské besedy a za tento tanec byla odměněna bouřlivým potleskem.

     Poděkování patří členům sboru dobrovolných hasičů v Lískovci za udržování tradic v obci a také všem, kteří se podíleli na přípravách a zúčastnili se programu.

Fotografie naleznete zde.