Den dětí v Lískovci

Nejen ženy, matky a otcové slaví svátek, ale i děti mají svůj Mezinárodní den dětí. Navíc ještě začalo období prázdnin, proto byl pro všechny děti v Lískovci uspořádán v neděli 24.června 2018 Den dětí s pohádkovou cestou. Téměř celé dění se odehrávalo na místním hřišti, kde bylo pro děti i rodiče nachystané občerstvení, hry a soutěže. U kluků asi největší úspěch sklidila traktoriáda šlapacích dětských traktorů, kdy nechybělo ani vzájemné přetahování traktorů a dokazování tak jejich síly.

     Pro děti a jejich rodiče byla připravena také pohádková cesta kolem Lískovce, na kterou se účastníci vydávali v měnších skupinkách. Prošli celkem 5 zastavení, kde na děti kromě úvodního slova pohádkových bytostí čekaly i úkoly. Po úspěšném splnění každého úkolu obdržely děti razítko na soutěžní kartičku. Na hřišti poté bylo slavností vyhodnocení, kdy se předávaly perníkové medaile, diplomy a sladké výhry.

     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě celého odpoledne pro děti. Další dík patří panu fotografovi za pořízené fotografie, které naleznete zde.