Výtvarná soutěž pro děti

Výtvarná soutěž pro děti

Jak již mnozí z vás ví, 9. března obec Ujčov vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma „Jaro v Ujčově a místních částech“. Obdrželi jsme úžasných 26 výtvarných prací. Samotné vyhodnocení proběhlo v neděli 9. dubna 2023 v KD Ujčov u příležitosti akce „Velikonoce dětem“. Všechny tyto výtvarné práce zde byly po celé odpoledne vyvěšeny. Všichni si mohli prohlédnout, jaké máme v Ujčově a jeho místních částech šikovné děti. Jejich nádherné malby byly zajisté velkou ozdobou celé akce. Dětem byly předány odměny a diplomy, za které děkovaly úsměvem. Jménem obce Ujčov bych chtěla z celého srdce poděkovat všem dětem, které se soutěže zúčastnily, všechny práce byly nádherné a originální. Iveta Štouračová
3-6 let Klára Čuhelová
3-6 let Klára Čuhelová
7- 10 let Alice Tulisová
7- 10 let Alice Tulisová
11-15 let Pavel Sedlář
11-15 let Pavel Sedlář