Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Hody v Dolním Čepí

Publikováno . Kategorie .

Koncem září je v našich obcích odstartováno hodové veselí. První hody, které bývají pořádány, jsou zasvěceny svatému Václavovi a můžeme je již tradičně navštívit na Dolním a Horním Čepí. Jinak tomu nebylo ani letos. Poslední teplý zářijový víkend byl věnován čepským hodům.

Hodové veselí odstartovalo v pátek 27. 9. 2019, kdy byla v místním kulturním domě pořádána předhodová taneční zábava se skupinou METAXA. Sobotní den se nesl ve znamení příprav. Následně veškeré hodové veselí vyvrcholilo v neděli.

Krojovaná chasa nejprve zahájila nedělní den v kostele svatého Václava, kterému zde byla sloužena mše svatá. Po mši čekala u kostela Podhorácká muzika, která doprovázela krojované po celý den. Nejprve všichni navštívili pana starostu, kterého požádali o hodové právo. Po jeho udělení stárkové a stárci obcházeli domy na Horním a Dolním Čepí a zvali všechny domácí i hosty pod máj. Zde měl být souzen beran za prohřešky spáchané tamějšími občany v uplynulém roce. Jak tomu bývá, nakonec byl omilostněn a vyhnul se tak katově službě. Po beranově omilostnění se hodová chasa, muzika a všichni přihlížející přesunuli do kulturního domu. Následně se tančilo a zpívalo až do pozdních večerních hodin.

Poděkování patří členům SDH Dolní Čepí, pod jejichž záštitou byly hody pořádány. Spolek se také postaral o financování nových krojů, jejichž zhotovení si vzala na starost rodina Zemanova a Špičkova. Díky náleží i krojované chase a všem návštěvníkům, kteří vytvořili tak příjemnou a veselou hodovou atmosféru.

EV