Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Malý symbol minulosti vesnice

Publikováno . Kategorie .

V měsíci dubnu se u značky Lískovec objevil malý altánek a pod ním zařízení symbolizující velký pokrok v mechanizaci zemědělských prací řádově před sto lety.

Tímto strojem, tzv. „hrabovkou“, skončilo namáhavé ruční sečení obilí kosou – pavoukem a byla velice urychlena sklizeň. Je to stroj tažený koňmi a byl používán ještě v padesátých letech dvacátého století, poté byl nahrazen traktory se samovazem, který obilí svázal do snopů. Teprve později i do našich podhorských oblastí dorazily kombajny, které při příznivém počasí zkrátí sklizeň na minimální dobu a odstraní namáhavou ruční práci.

Poprvé byl tento stroj umístěn na kraji vesnice v roce 1998 při slavnostním setkání rodáků.

Vlivem povětrnostních vlivů doznal značnou újmu na vzhledu, a proto z podnětu místních nadšenců bylo rozhodnuto o renovaci, kterou si vzal na starost Sedlář Petr (hrabovka původně sloužila v hospodářství jeho otce). Spojeným úsilím a za finanční podpory zastupitelstva obce Ujčov bylo dílo zdárně dokončeno. Třešničkou na tomto záslužném činu připomínajícím zemědělskou minulost Lískovce (ještě v šedesátých letech dvacátého století třetina místních pracovala v zemědělství) bylo zastřešení objektu, takže se dá předpokládat, že tento artefakt přiblíží mladým minulost obce a bude k vidění dlouhá desetiletí.