Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Oslavy k výročí 650 roků první dochované písemné zmínky o Ujčovu spojené se srazem rodáků 2010

Publikováno . Kategorie .

Obec Ujčov uspořádala dne 10. 7. a 11.7.2010 oslavy k výročí 650 roků první dochované písemné zmínky o Ujčovu spojené se srazem rodáků. Na návštěvníky, rodáky a pozvané hosty čekal v sobotu odpoledne horký a slunečný den.

Ve 13 30 zahájil oslavy moderátor Miroslav Mitáš a přivítal zúčastněné. Poté následovala slavnostní mše svatá sloužená za všechny živé i zemřelé občany Ujčova a přítomné návštěvníky.

Po bohoslužbě pohovořil o významu tradic a historie Jiří Šmíd, pozdravný proslov pronesl starosta Bystřice n.P. Karel Pačíska a starosta obce Ujčov pan Vladislav Mitáš, který přečetl i dopis rodáka až z Austrálie.

Následně bylo přistoupeno k hlavnímu a významnému aktu, svěcení symbolů, praporů a znaku, obce Ujčov propůjčené parlamentem ČR. Symboly byly posvěceny přítomným knězem z Brna.

Dalším neméně důležitým bodem programu byl křest knihy „Obec Ujčov 650 let“, kterou sestavil ujčovský rodák PhDr. Ivan Štarha. Je v ní obsažena historie od prvních písemných zmínek o Ujčovu, skutečnosti o Ujčovu, Horním a Dolním Čepí, Lískovci a Kovářové od vzniku společné rychty r. 1689. O knize pohovořila Dr. Smutná, ředitelka Zemského archivu Brno. Ke svému dílu se vyjádřil i autor, kde vyzdvihl svůj vztah k rodné obci, a poděkoval vedení obce za dobrou spolupráci při sestavování knihy.

Vlastní křest provedl starosta obce Ujčov Vl. Mitáš se starostou Bystřice n. P. Ing. Pačískou. Celý tento akt proběhl ve slavnostní náladě a je třeba ocenit ukázněnost všech přítomných vzhledem k úmornému horku, především pak přítomného kněze a jáhna Ladislava Kince při slavnostní mši, a také všech hostů, kterým se do tváří opíralo sluníčko jak z nebe tak odrazem od bíle prostřených stolů. Asi to všichni ve zdraví přežili, protože po slavnostních úvodech se rozběhla veselá zábava při poslechu hudby „Bystřická kapela“ a mnozí zůstali i na večerní taneční výlet s hudbou Boršičanka.

V neděli, ve stejně krásném a horkém dnu, pokračoval připravený program. K památníku padlých byl položen vzpomínkový věnec, občané měli možnost navštívit kapli sv. Františka v Ujčově i kostel sv. Václava na D. Čepí. V sobotu i v neděli byla hojně navštívena hasičská zbrojnice a výstava fotografií v KD, kde si všichni připomněli rodinné příslušníky i známé, jak je zachytil objektiv před mnoha léty. Vlastní zábavné odpoledne probíhalo ve sportovním areálu, kde proběhla soutěž pro děti s ČRo Brno, vystoupil soubor dětí „Borověnka“, pěvecký soubor „Labyrint“ a další.

K poslechu a zábavě zahrálo a zazpívalo jarmareční hudební těleso „Nešlapeto“ a následovala pozorně sledovaná šermířská pohádka v podání skupiny historického šermu „Rytířů Země zubra“.

A to už i sluníčko padalo za hradbu lesa a následovalo dvouhodinové vystoupení hudební skupiny „Katapult“ s protagonistou Oldou Říhou. Tím skončil dle vyjádření návštěvníků velice úspěšný dvoudenní maratón setkání, oslav a zábavy. Takže někdy příště se všichni těší nashledanou.

Závěrem je možno jenom poděkovat všem návštěvníkům za účast a organizátorům za veliké pracovní vypětí. Každá taková akce je náročná, ale když se povede, přináší velké uspokojení a přispěje ke zlepšení vztahů mezi spoluobčany. Vždyť poznávání minulosti předků a plodná spolupráce v současnosti prohlubuje náš vztah k místům, které jsou našim domovem
J.Š.