Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákládání se stavebním odpadem na území obce Ujčov.
Tato vyhláška ruší a nahrazuje OZV č. 3/2010.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-1-2015.pdf 182.1 Kb