Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021

Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.


Řád veřejného pohřebiště obce Ujčov 2023
OZV č. 1/2018

Vyhláškou se mění výše poplatku za komunální odpad.


Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2017

Vyhláškou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy Štěpánov nad Svr.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákládání se stavebním odpadem na území obce Ujčov.
Tato vyhláška ruší a nahrazuje OZV č. 3/2010.


Jednací řád zastupitelstva obce
Obecně závažná vyhláška č. 2 / 2012

Mění OZV č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity


Obecně závazná vyhláška č.1 / 2012

Mění OZV č. 8/2010 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt


Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Touto vyhláškou se mění OZV č. 9/2010 o poplatku za komunální odpad.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Mění OZV č. 8/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt


Řád pohřebiště (hřbitov v Dolním Čepí)
Obecně závazná vyhláška č. 9 / 2010

Poplatek za komunální odpad


Obecně závazná vyhláška č. 8 / 2010

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2010

Požární řád obce


Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2010

Místní poplatek ze vstupného


Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2010

Místní poplatek z ubytovací kapacity


Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2010

Stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010

Stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů na území obce


Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010

Místní poplatek ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010

Vyhláška zrušuje k 31.12.2010 dosavadní OZV obce