Vánoční besídka v Lískovci

Již tradičně se na druhý svátek vánoční, tedy 26. prosince 2015, v Lískovci konala vánoční besídka. Na úvod pan Štarha připomněl tradici Vánoc a především betlému. Následně děti měly připravené krátké pásmo básniček, písniček a říkanek, zahrály na flétnu i akordeon. Diváci je odměnili bohatým potleskem a mnohé koledy si společně s dětmi zazpívali.

Fotografie naleznete zde.