Tříkrálová sbírka

Šestý leden je v naší zemi spojován se svátkem Tří králů a doprovází jej obvykle i tříkrálová koleda. I v letošním roce se obec Ujčov, společně se svými přilehlými obcemi, zapojila do každoroční sbírky, kterou pořádá Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov a Oblastní charita Žďár nad Sázavou.

     Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 4. ledna a koledníci postupně obešli v jednotlivých obcích dům po domu. Celkem se v letošním roce vybralo 23 081 Kč (v r. 2019 - 22 566 Kč). Všem lidem, co do sbírky přispěli, děkujeme!

EV

Výnos sbírky v jednotlivých obcích je následující:
Ujčov - 8 963 Kč (r. 2019 - 9 220 Kč)
D. Čepí a H. Čepí - 5 228 Kč (r. 2019 - 5 426 Kč)
Lískovec - 6 600 Kč (r. 2019 - 5 700 Kč)
Kovářová - 2 290 Kč (r. 2019 - 2 220 Kč)