Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v roce 2019, kterou každoročně pořádaná Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Tišnov (Kovářová, Dolní Čepí, Horní Čepí) a Oblastní charitou Žďár nad Sázavou (Ujčov, Lískovec), se v naší obci uskutečnila v sobotu 5. lena. Koledníci obešli domácnosti ve všech místních částech a celkem vybrali 22 566 Kč (v r. 2018 - 20 868 Kč). 

Výnos sbírky v jednotlivých obcích je následující:

OBEC ČÁSTKA ROK 2018
Dolní Čepí společně s Horním Čepí 5 426 Kč v r. 2018 - 5 080 Kč
Kovářová 2 220 Kč v r. 2018 - 1 735 Kč
Lískovec 5 700 Kč v r. 2018 - 6 250 Kč
Ujčov 9 220 Kč v r. 2018 - 7 803 Kč

Fotografie

Dolní a Horní Čepí Kovářová Lískovec Ujčov
Dolní Čepí Kovářová Lískovec Ujčov