Hody v Ujčově

Třetí říjnové neděle nadešel čas a hodové oslavy v Ujčově začaly v pátek 19. října 2018. V kulturním domě se konala předhodová zábava se skupinou VOLT. Sobota se nesla ve znamení příprav, stavění máje a následně jejího hlídání před pokácením občanů okolních vesnic.

     Hodová neděle se nesla ve znamení veselí a hodování. Od dopoledních hodin stárkovská chasa za doprovodu Podhorácké muziky chodila po vesnici a zvala pod máj. Pod májí se soudil beran za prohřešky spáchané místními občany, pardon mu dovezl milost a hodová veselice se přesunula do kulturního domu.

     Poděkování patří členům SDH v Ujčově za organizaci hodů.

     Fotografie naleznete zde.