Dětský den v Lískovci

Na oslavy Mezinárodního dne dětí se v Lískovci nezapomíná, proto se v neděli 2.června 2019 uskutečnil na místním hřišti dětský den spojený s "Cestou kolem světa". Na hřišti byly pro děti připravené hry a soutěže včetně oblíbené lanovky. Na značené trase kolem Lískovce se potom usadilo celkem 7 skupinek zastupujících některý stát na Zemi. Děti se na cestu vydávaly po skupinkách a za splnění úkolů na každém stanovišti obdržely razítko na kartičku. Na své cestě prošly Mexikem, Austrálií, Španělskem, Japonskem, Afrikou, Grónskem a putování zakončily návratem do České republiky.

     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě celého odpoledne pro děti. Díky také fotografovi za poskytnutí fototgrafií.

Dětský den v Lískovci - Japonsko Dětský den v Lískovci - Španělsko Dětský den v Lískovci - Austrálie

 Dětský den v Lískovci - Afrika Dětský den v Lískovci - Grónsko Dětský den v Lískovci - Česká republika

 Dětský den v Lískovci - společná fotografie účinkujících