Advent v záři vánočních stromků

První dny v době adventní jsou v našich obcích již tradičně spojovány s rozsvícením vánočních stromků. Ani letos (v roce 2019) tomu nebylo jinak a občané Ujčova, Dolního Čepí, Lískovce i Kovářové si ve svých obcích postupně rozsvítili vánoční strom.

     Takovéto rozsvícení vánočního stromu bývá zpravidla doprovázeno zpěvem vánočních koled, vůní svařáku či punče a dobrou náladou. Jsou to právě tyto maličkosti, jenž vykouzlí příjemnou atmosféru, která k adventní době patří. V takovém prostředí zapomeneme na své běžné problémy a užíváme si vánoční nálady plnými doušky. Proto stojí za to radovat se třeba jen z maličkostí, jakou je společné setkání u vánočního stromu.

     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci jednotlivých rozsvícení, ať už se jednalo o nazdobení samotného stromu, zazpívání koled, nachystání dětské vánoční dílničky nebo přípravě pohoštění. V neposlední řadě patří poděkování také fotografům za poskytnutí fotografií.

EV

Ujčov                      Dolní Čepí              Lískovec       

Vánoční strom v UjčověVánoční strom v Dolním ČepíVánoční strom v Lískovci

Kovářová

Vánoční strom v Kovářové

Obec Dolní Čepí se zapojila i letos do soutěže s názvem Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka 2019. V této soutěži obhájil vánoční strom loňské prvenství a předseda Mikroregionu Bystřicko předal zástupkyni vítěze velkou vánoční ozdobu, jako výhru za první místo.

Vítězný strom v soutěži v Dolním ČepíZástupkyně vítězného stromu s výherní vánoční ozdobou