Advent roku 2017

Opět po roce nadešla doba adventní a Vánoc. S příchodem adventní doby se, stejně jako po celé České republice, i v našich obcích rozsvítili vánoční stromy. V letošním roce se poprvé připojila i obec Kovářová, která rozsvěcování stromů zahájila. Následovalo rozsvěcování v Dolním Čepí, Ujčově a v Lískovci. Samozřejmě nechyběly teplé nápoje, jako je punč a svařák, také bohaté občerstvení jak sladké, tak slané. Občané si společně zanotovali koledy a adventní písně, podebatovali a připravili se na přicházející vánoční atmosféru.

     Za organizaci těchto pohodových podvečerů patří poděkování všem, kteří se na přípravě a organizaci rozsvěcování stromů podíleli a dětem i ostatním za hudební doprovod. V neposlední řadě také děkujeme fotografům za poskytnutí fotografií.

                                  Kovářová                                                        Dolní Čepí

Advent roku 2017 Advent roku 2017       Advent roku 2017

                             Ujčov                                                          Lískovec

Advent roku 2017 Advent roku 2017    Advent roku 2017 Advent roku 2017