Advent 2018

Začátek adventního období je spojen i s rozsvěcováním vánočních stromů v obcích. Svůj vánoční strom mají občané jak v obci Ujčov, tak i v Lískovci, Dolním Čepí a Kovářové. Rozsvěcování stromu v každé obci bylo spojeno s dobrou náladou, vánoční atmosférou a zpěvem koled a adventních písní. Nechyběly ani teplé nápoje, jako punč a svařák a bohaté občerstvení v podobě slaného i sladkého cukroví.

     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto pohodových podvečerů a nejen dětem za hudební doprovody. V neposlední řadě patří poděkování fotografům za poskytnutí fotografií.

                    Dolní Čepí                                                       Ujčov

Advent 2018 Advent 2018     Advent 2018 Advent 2018

                       Kovářová                                                     Lískovec

Advent 2018Advent 2018Advent 2018Advent 2018