Advent 2018

Začátek adventního období je spojen i s rozsvěcováním vánočních stromů v obcích. Svůj vánoční strom mají občané jak v obci Ujčov, tak i v Lískovci, Dolním Čepí a Kovářové. Rozsvěcování stromu v každé obci bylo spojeno s dobrou náladou, vánoční atmosférou a zpěvem koled a adventních písní. Nechyběly ani teplé nápoje, jako punč a svařák a bohaté občerstvení v podobě slaného i sladkého cukroví.

     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto pohodových podvečerů a nejen dětem za hudební doprovody. V neposlední řadě patří poděkování fotografům za poskytnutí fotografií.

                    Dolní Čepí                                                       Ujčov

Stromeček v Dolním Čepí Hudební doprovod v Dolním Čepí     Stromeček v Ujčově Hudební doprovod v Ujčově

                       Kovářová                                                     Lískovec

Stromeček v KovářovéAdvent v KovářovéStromeček v LískovciAdvent v Lískovci