Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2021

Datum vyvěšení na ÚD: RO č. 1/2021 - 8.7.2021; RO č. 2/2021 - 21.7.2021; RO č. 3/2021 - 20.9.2021; RO č. 4/2021 - 29.9.2021, RO č. 5/2021 - 20.10.2021


Závěrečný účet obce za rok 2020

Závěrečný účet obce za uvedený rok schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. června 2021.


Schválený rozpočet obce na rok 2021
Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2022 - 2024
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Závěrečný účet obce Ujčov za rok 2019

Schválen dne 3.6.2020.


Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2020

Datum vyvěšení na ÚD: RO č. 1/2020 - 15.4.2020; RO č. 2/2020 - 19.5.2020; RO č. 3/2020 - 23.6.2020; RO č. 4/2020 - 7.9.2020, RO č. 5/2020 - 23.9.2020; RO č. 6/2020 - 10.11.2020; RO č. 7/2020 - 20.11.2020; RO č. 8/2020 - 4.1.2021; RO č. 9/2020 - 4.1.2021; RO č. 10/2020 - 25.1.2021


Schválený rozpočet obce na rok 2020
Rozpočtové provozorium na rok 2020
Závěrečný účet obce Ujčov za rok 2018

Schválen zastupitelstvem obce 19. června 2019.


Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2019

Datum vyvěšení na ÚD: RO č. 1/2019 10.5.2019; RO č. 2/2019 5.6.2019, RO č. 3/2019 10.7.2019, RO č. 4/2019 28.8.2019, RO č. 5/2019 17.9.2019, RO č. 6/2019 16.10.2019, RO č. 7/2019 11.11.2019, RO č. 8/2019 9.12.2019, RO č.9/2019 8.1.2020, RO č.10/2019 23.1.2020


Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočtové provizorium
Závěrečný účet za rok 2017
Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2018

Datum vyvěšení na ÚD:
RO č. 1 3.5.2018,
RO č. 2 8.10.2018
RO č. 3 12.12.2018
RO č. 5 9.1.2019


Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2019 až 2021
Rozpočet obce na rok 2018
Závěrečný účet za rok 2016
Schválená rozpočtová opatření za rozpočtové období roku 2017. Vyvěšení dalších RO: RO č. 2 - 14.6.2017, RO č. 3 - 4.10.2017, RO č. 4 - 8.11.2017, RO č. 5 - 22.12.2017, RO č. 6 - 30.1.2018
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočet obce na rok 2011