Kulturní památky v obci a okolí

Kapličky v obci

 

 Pohled na kapličku v Ujčově Pohled na kapličku v Lískovci Pohled na kapličku v Kovářové


 

 

 

Kostel sv. Václava na Dolním Čepí

(státní kulturní památka)

 

Je to jeden z mála kostelů, který ve své historii prodělal jen nepatrné stavební úpravy. Nachází se na terase pod svahem vysokého kopce v malé vísce Dolní Čepí, poblíž hradu Pernštejn.

 

Kostel je pod omítkou kamenný, hlavními znaky jsou obdélníkové půdorysy a masivní zdi, strop je rovný dřevěný, portálek je umístěn v jižní zdi lodi.

Oltář v kostele byl zřejmě zbudován v r. 1717. Horní obraz na oltáři představuje sv. Václava, jemuž je kostelík zasvěcen, dolní obraz je kopie známé Černé Madony.

Na levé straně lodi pak může návštěvník zhlédnout obraz Největší trojice.

V cihlové podlaze vpravo před lavicemi je zapuštěn renesanční náhrobek, na němž je napsáno „zde odpočívá slovutný muž Karel Humpolík“. Kostelík míval i faru, kde žil duchovní správce, který se uvádí jako farář „in Czupce“ (v Čepí).

 

Podle některých historiků byl kostelík vystavěn v 15. století.

Některé arch. prvky stavby kostelíku a jiné okolnosti však nasvědčují tomu, že čepský kostelík byl patně postaven dříve – v první polovině 13. století.

 

 

 Kostel sv. Václava v Dolním Čepí Kostel sv. Václava v Dolním Čepí, pohled ze silnice Oltář v kostele sv. Václava v Dolním Čepí Vnitřní prostor kostela sv. Václava v Dolním Čepí


 

 

Pomník II. světové války

(státní kulturní památka)

Jednou z významných kapitol dějin zdejšího kraje bylo období okupace v r. 1944-1945. Rozvíjela se zde bojová činnost partyzánských skupin Jermak, Kozina a Záře. 

Sídlem partyzánského štábu byla osada Horní Čepí. Obyvatelstvo našeho kraje pomáhalo těmto skupinám nejrůznějšími způsoby.

Na trvalou paměť partyzánských útvarů, byl mezi Horním a Dolním Čepí v roce 1975 vybudován pomník. Osada Horní Čepí také dostala čestný titul Partyzánská obec.

Každoročně se zde v květnových dnech konají vzpomínkový shromáždění.

 

Pomník II. světové války u Horního Čepí Pomník II. světové války u Horního Čepí Pomník II. světové války u Horního Čepí při vzpomínkovém shromáždění Pomník II. světové války u Horního Čepí při vzpomínkovém shromáždění