Tři králové 2023

Tříkrálová sbírka 2023

Začátek ledna se v naší zemi již tradičně spojuje se svátkem Tří králů a koledou. I letos se obec Ujčov, společně se svými místními částmi, zapojila do charitativní sbírky, kterou pořádá Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov a Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Tříkrálová sbírka se uskutečnila v sobotu 8. ledna. Koledníci postupně obešli v jednotlivých obcích dům po domu. Celkem se v letošním roce vybralo 35 820 Kč.
Ujčov
Ujčov
Dolní Čepí
Dolní Čepí
Lískovec
Lískovec
Kovářová
Kovářová