Den dětí v Lískovci 2020

Den dětí v Lískovci 2020

Mezinárodní den dětí je v Lískovci spojen již několik let se zábavným odpolednem pro děti. V roce 2020 se termín konání oslav ovšem přesunul až na konec letních prázdnin. Krátká procházka po okolí Lískovce byla dětem zpestřena stanovišti s úkoly některých profesí.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě celého odpoledne.