Čarodějnice 2022

Pálení čarodějnic 2022

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Podoba pálení čarodějnic na počátku 21. století si zachová řadu rysů pocházejících z minulosti, zároveň však došlo k řadě změn. Odlišná je především funkce, původní sociální, ochranný a náboženský význam byl nahrazen funkcí zábavnou a společenskou.
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Kovářová
Lískovec
Lískovec
Lískovec
Lískovec
Lískovec
Lískovec
Ujčov
Ujčov
Ujčov
Ujčov
Ujčov
Ujčov
Ujčov
Ujčov